DUYURULAR

HABERLER
v

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ Matematik eğitimi ANABİLİM DALI


Anabilim dalımız ilköğretim ikinci kademesinde görev alarak matematik derslerini yürütecek alanında iyi yetişmiş; özgür düşünebilen; yaratıcı; akıl yürütme becerisine sahip; bilgiye ulaşma yollarını bilen; çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen; ülkemizdeki matematik eğitimindeki sorunları çözmeye aday; ve öğretmenlik mesleğini, matematiği ve matematik öğretmeyi seven nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eğitimi, ulusal ve uluslar arası düzeyde matematik öğretimi, öğrenme ve öğretmen eğitimi boyutlarındaki araştırmalar ışığında geliştirmeye çalışmaktayız. Bunun yanı sıra matematik eğitiminde ulusal ve uluslararası alanda gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmak ve benzer eğitim veren kurumlarla, ortak çalışmalarda bulunarak öğretim elemanı, öğrenci değişiminde bulunma amaçlı çalışmalarımız sürmektedir.

 
Hedefler  

 

 • 5-8. sınıflarda matematik dersleri vermek için derin alan ve pedagojik bilgiye sahip tam nitelikli öğretmenler yetiştirmek,  
 • Öğretmenlerin, öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiklerine ilişkin doğru ve sağlam anlayış geliştirmelerini sağlamak, 
 • Yaratıcı ve bilgiye nasıl ulaşılacağını bilen öğretmenler yetiştirmek,
 • Modern teknolojiler ve çağdaş öğretim metotları kullanarak matematikte öğrenci başarısını geliştirecek ve ilerletecek öğretmenler yetiştirmek, 
 • Ülkemizdeki matematik eğitimi ile ilgili konulardaki problemleri çözmeye istekli olan öğretmenler yetiştirmek, 
 • Matematiğe ve öğretmeye yönelik olumlu tutuma sahip öğretmenler yetiştirmek,
 • Eleştirel düşünme yeteneği ve problem çözme becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmek, 
 • İnsan haklarına ve etiğe saygılı öğretmenler yetiştirmek,
 • Resmi ve özel eğitim kurumlarında görev alabilecek matematik öğretmenleri yetiştirmek, 
 • Matematik eğitiminde ulusal ve uluslararası alanda, gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmak ve benzer eğitim veren kurumlarla ortak çalışmalarda bulunarak öğretim elemanı ve öğrenci değişiminde bulunmak.

Matematik Eğitimi DERS PROGRAMI

.


MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

DEMİRCİ-MANİSA

45900

 +90 (236)

462 24 88

 +90 (236)

462 16 00


 •    

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik