Programın Amacı

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarının amacı, bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Dersler

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarında eğitime giriş,eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, istatistik ve araştırma gibi temel dersler yanında, öğrenme psikolojisi, çocukluk, gençlik psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, rehberlik, psikolojik danışma, mesleki rehberlik, özel eğitim programları, uyumsuz çocukların eğitimi, zihin özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.


Gereken Nitelikler

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programına girmek isteyen bir birey normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu alanda yetişmiş, hoşgörü sahibi, sabırlı, insanlara içten sevgi ve saygı duyan, dinlemesini bilen, kendinden hoşnut, başkalarını oldukları gibi kabul edebilen bir kimse olmalıdır. İnsanlara yardım etmekten hoşlanan bir kimse için rehberlik, doyum sağlayıcı bir çalışma alanı olabilir.


Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı bitirenler okullarda, Rehberlik ve Araştırma merkezinde ve dershanelerde “Rehberlik Öğretmeni” olarak görev alırlar. Rehberlik öğretmeni başarısız veya uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle veya onların aileleri ile görüşür; onların davranışlarını gözlemler, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır, tüm öğrencilerin, yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olur; bunun için bireylere bireysel olarak veya gruplar halinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verir, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapar, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri ilgili kurumlara havale eder.

Çalışma Alanları

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitirenler resmi ve özel okullarda, özel dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler. Sekiz yıllık eğitim uygulamasından sonra okullarda rehber öğretmenlere duyulan gereksinim artmıştır. Ayrıca bu alanda eğitim görenler özel sektörde, insan kaynakları birimlerinde görev alabilmektedirler.

Hangi Puan Türü İle Girilir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yani PDR bölümüne Eşit Ağırlık Puan Türü ile girebilirsiniz.


      

Eğitim Bilimleri Bölümü

 • Doç.Dr Şafak ÖZTÜRK AYNAL

      Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı         

        Oda no: D102   236 462 24 88-405                         

        :safak.ozturkaynal@hotmail.com • Dr.Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK

      Eğitim Yön. ve Plan. ABD Başkanı        

        Oda no: D100   236 462 24 88-378                         

        :gselcuk@hotmail.com


 • Dr.Öğr.Üyesi Metin AŞÇI

      Eğitim Bilimleri Bölümü         

        Oda no: D111   236 462 24 88-407                         

        :metinasci@hotmail.com


 • Dr.Öğr.Üyesi Aynur PALA

      Eğitim Programları ve Öğretim         

        Oda no: D103   236 462 24 88-354                         

        :aynur_pala@yahoo.com


 • Dr.Öğr.Üyesi Sezen TOFUR

      Eğitim Yönetim ve Planlaması         

        Oda no: D106   236 462 24 88-358                         

        :sezentofur@gmail.com


 • Dr.Öğr.Gör. Remzi YILDIRIM

      Eğitim Yön.Tef. Eko. ve Planlaması         

        Oda no: D111   236 462 24 88-407                         

        :yildirimremzi@hotmail.com


 • Dr.Öğr.Gör. Gülşen ALTINTAŞ

      Eğitim Programları ve Öğretim         

        Oda no: D105   236 462 24 88-353                         

        :gulsenaltintascbu@gmail.com


 • Öğr.Gör. Altan ÇAKMAK

      Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme         

        Oda no: D100   236 462 24 88-378                         

        :altancakmak5@hotmail.com


 • Öğr.Gör. Öznur BAYKAN

      Eğitim Programları ve Öğretim         

        Oda no: D105   236 462 24 88-353                         

        :oznur.baykan@cbu.edu.tr


 • Öğr.Gör. Gürsel AKYEL

      Eğitim Programları ve Öğretim         

        Oda no: A1   236 462 24 88-3                         

        :gursel.akyel@cbu.edu.tr


 • Araş.Gör.Melike ÖZÜDOĞRU

      Eğitim Programları ve Öğretim         

        Oda no: A50   236 462 24 88-158                         

        :melikeozudogru2004@yahoo.comPDR Bölümü

 • Dr.Öğr.Üyesi İsmet KOÇ

      PDR Ana Bilim Dalı Başkanı         

        Oda no: D106   236 462 24 88-352                         

        :ismetkoc@gmail.com


 • Dr.Öğr.Üyesi Erol ESEN

      PDR Ana Bilim Dalı          

        Oda no: D115   236 462 24 88-352                         

        :erol.esen@gmail.com


 • Doç.Dr. Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ

      PDR Ana Bilim Dalı          

        Oda no: D104   236 462 24 88-356                         

        :dgogebakann@yahoo.com


 • Dr.Öğr.Üyesi Melda Meliha ERBAŞ

      PDR Ana Bilim Dalı          

        Oda no: D104   236 462 24 88-356                         

        :m_erbas1987@hotmail.com


 • Araş.Gör. Sema CİVAN GÖKKAYA

      PDR Ana Bilim Dalı          

        Oda no: A28   236 462 24 88-477                         

        :semacivan_10@hotmail.com

MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 +90 (236)

462 16 00   

 +90 (236)

462 24 00

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik