sıkça sorulan sorular

1- Transkript ve öğrenci belgesini nasıl alabilirim?

Cevap: Saat 11.00 ve 16.00 olmak üzere günde 2 kez transkript ve öğrenci belgesi çıkartılır. Bunun için öğrencinin öğrenci işleri servisindeki belge talep formunu doldurması gerekir.

2-Askerlik işlemleri nasıl yapılıyor?(erkekler)

Cevap: Askerlik çağı gelen erkek öğrencilerin askerlik durum belgeleri (EK-G Belgeleri) öğrenci işleri tarafından nüfusa kayıtlı olunan askerlik şubelerine gönderilir. Bu süre zarfında askerlik şubesi tarafından öğrencilerin ikametlerine gönderilen askerlik yoklama çağrı pusulalarının dikkate alınmaması gerekir.

3-Kaç başarısız dersim olursa kredim-bursum kesilir?

Cevap: GANO su 1.80’nin altında olup dönem tekrarı yapan öğrencilerin bursları iptal edilerek öğrenim kredisine dönüştürülür.

4- Dönem derslerinde ve alta kalan derslerde bağıl değerlendirme uygulanacak mı?

Cevap: Fakültemizin tüm sınıflarına yeni yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına karar verildiği için tüm öğrenciler bağıl değerlendirmeye tabi olup çan eğrisi sistemi uygulanacaktır.

5-Alt derslerin devamını hangi hocadan alacağız?

Cevap: Kayıt döneminde seçtiğiniz öğretim elemanından almanız gerekmektedir. Ancak,  ders çakışması söz konusu olduğunda bir dilekçe ile Dekanlığımıza müracaat edip, durumunuz kontrol edilerek kayıtlı olduğunuz dersin öğretim elemanı ve dersin devamını olmak istediğiniz öğretim elemanının da uygun görüşleri kayıt altına alınarak bu dersin devamı başka bir öğretim elemanından alınabilir. 

6-Alt derslerin sınavına hangi hocadan gireceğiz?

Cevap: Kayıtlanma esnasında seçtiğiniz öğretim elemanına girebileceksiniz.

7-Alt derse devam zorunluluğumuz var mı?

Cevap: Dersten devamsızlıktan değil de başarısızlıktan dolayı kalındıysa devam zorunluluğu yoktur. Ancak dersin değerlendirilmesi transkriptinizde FF veya DZ durumunda dersin devamı alınması zorunludur.

8-Geçtiğim derslerden çan sistemine göre kalır mıyım?

Cevap: Yeni yönetmeliğin 39.maddesinin 19.10.2012 tarihli ve 28446 sayılı düzenlemesine göre başarılı derslerde kazanılmış haklar ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak harf sistemine dönüştürüleceği ifade edilmektedir.

9-Ders bölünmezliği kuralında eski yönetmeliğe tabi değil miyim?

Cevap: Yeni yönetmeliğin ders alma ile ilgili maddesinde sisteminde bölünmezlik kuralı yoktur. Zaten öğrencinin alabileceği maksimum ders miktarı UBS (öğrenci bilgi sistemi)’ne yansımıştır. Belirlenen limitin dışında ders alınması mümkün değildir. 

10- %70 ortalama ve tek ders sınav hakkı var mı?

Cevap: Yeni yönetmeliğin açıklamalarına göre %70 ortalama ve tek ders sınav hakkı yok. Ancak Celal Bayar Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30.maddenin açıklamalarına göre sınav hakkı tanınacaktır.

11-Tek ders yüzünden okulumuz uzuyor ne yapmalıyız?

Cevap: Yaz okulunda bu dersin açılması durumunda dersi alabilirsiniz.

12-Üstten ders alma kriteri nelerdir?

Cevap: Üstten ders almak için GANO ’nun 3.00 ve üzeri olması ve başarısız dersin olmaması gerekiyor.

13-Üstten en fazla kaç ders alabilirim?

Cevap: UBS sisteminde belirlenen maksimum ders saatini aşmayacak şekilde belirlenmiştir. Limiti aşmayacak şekilde ders alınabilir. Bu belirleme kayıtlı olduğu dönemdeki toplam ders saatinin 1/3 ü hesaplanıp dönem saatine eklenerek bulunur.(örnek: döneminde 21 saat ders var ise 1/3ü 7saat olduğu için öğrencinin alabileceği toplam ders saati 28 olarak hesaplanır.

 14-Ara dönemlerde yatay geçiş yapabilir miyim?

Cevap: 1. Sınıf ve 4. sınıfa yatay geçiş yapılamaz. 2. ve 3. Sınıflara gitmek istediği üniversite tarafından kontenjan belirlenmesi durumunda öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir.

 15-Danışman hocamı nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Ders kayıtlanma esnasında UBS Sisteminde danışman öğretim elemanının ismi gözükmektedir. Bunun dışında duyuru panolarından öğrenilebilir.

16-Kayıt döneminde istediğim guruba-şubeye kayıtlanabilir miyim?

Cevap: Kayıtlanmak istenen şubenin kontenjanının uygun olması durumunda (Danışman onayıyla) öğrenci istediği şube veya gruba kayıtlanabilir.

17-Ders çakışması durumunda ne yapmalıyız?

Cevap: Öncelikle kayıt esnasında diğer alternatif şubelerin seçimi yapıldığında ders çakışması önlenemediği takdirde, bir dilekçe ile Dekanlığımıza müracaat edip, durumunuz kontrol edilerek kayıtlı olduğunuz dersin öğretim elemanı ve dersin devamını almak istediğiniz öğretim elemanının da uygun görüşleri kayıt altına alınarak bu dersin devamını başka bir öğretim elemanından alabilirsiniz.

18-Mezuniyet belgesini ne zaman alabiliriz?

Cevap: Yıl sonu sınav programlarında en son yapılan sınavdan 2 hafta sonra Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyetlerine karar verilen öğrencilerin belgelerinin onaylanması durumunda belgeleri hazırlanarak kendilerine verilir.

19-Diplomamı ne zaman alabilirim?

Cevap: Mezun olduktan sonra 2 sene içinde alınabilir.

20-Yaz okulu var mı?

Cevap: Dersin açılabilmesi için yeterli sayının sağlanması durumunda yaz okulunda dersler açılır.

21-Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim?

Cevap: Maksimum 3 dersi geçmeyecek ve toplam 12 saati aşmayacak şekilde ders alınabilir

22-Hangi durumlarda mazeret sınavlarına girebilirim?

Cevap: Sadece ara sınavların geçerli bir mazeretinizin belgelendirilip Fakülte Yönetim Kurulu’nun kabul etmesi durumunda mazeret sınavlarına girilir.(örneğin sağlık raporu vb…)

23-Öğrenci kimliğim kayboldu ne yapmalıyım?

Cevap: Herhangi bir gazeteye zayi (kayıp) ilanıyla verilen makbuz, son 6 ayda çekilen resim ve dilekçe ile öğrenci işleri bürosuna müracaat edilir.

24-Öğrenim dondurmak istiyorum ne yapmalıyım?

Cevap: Öğrenim dondurma sebebi Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirlenen mazeretlerden birinin belgelenmesi durumunda( fakirlik, sağlık raporu) bir dilekçe ile müracaat edilerek, Fakülte Yönetim Kurulunda da kabul edilmesi halinde öğrenim dondurulabilinir. Öğrenim dondurmadan önce öğrenim harç parası yatırılmış ise talep edilmesi durumunda geri iade edilir

25-Fazla harç yatırdım ne yapmalıyım?

Cevap: Yatırılan harcın dekontu ve konu ile ilgili bir dilekçeyle harç iadesi için Dekanlığa müracaat edilir.

26-Farabi-Erasmus  değişim programına nasıl ve ne zaman müracaat edebilirim?

Cevap: Programlara müracaatlar Rektörlük merkezindeki Farabi ve Erasmus Değişim Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. Duyuruları Celal Bayar internet ana sayfasında ve öğrenci duyuru panolarında ilan edilmektedir.

27-Sağlık raporunun geçerliliği nedir?

Cevap: Raporlar sadece ara sınavlar için geçerlidir. Derslerin devam konusunda hiçbir etkisi yoktur.

28-Çift ana dal programına nasıl müracaat edebilirim;  Fakültemizde uygulanabilir mi?

Cevap: Senato kararı ile Fakültemizde çift ana dal programı uygulanmamaktadır.

 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik