MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖN KAYIT DUYURUSU

İLGİ: (a)  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar

        (b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 06.06.2017 tarihli yazısı.

İlgi (a;b) yazı gereği ve 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için kontenjanın ilgili üniversitelerce belirleneceğine karar verilmiş ve 25.11.2015 tarihli yazı ile bildirilmiştir. Bu kapsamda son sınıf (beklemeli öğrenciler dâhil) lisans öğrencileri ve daha önceki yıllarda mezun olanlardan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt ile toplam 1000 öğrenci alınacaktır. MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı değişiklik, MEB TTKB'nin18/08/2015 tarih ve 74 sayılı  değişiklik kararı ve 05/07/2017 tarihli ve 64 sayılı Kurul kararı, Temmuz 2017 - 2718 sayılı kararına göre  öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlarda yer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

(2018 -2019 AĞUSTOS  DÖNEMİ ) Pedagojik Formasyon Eğitimi  Başvuru Kontenjanı

Eğitimi Veren Üniversite/Fakülte : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi  
KONTENJAN MİKTARI

Öğretim Yılı

Lisans Programı

4.SINIF AYRILAN KONTENJAN

MEZUNLARA AYRILAN KONTENJAN

TOPLAM KONTENJAN

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

Biyoloji

10

5

15

Fizik

2

3

5

İngilizce

90

5

95

Kimya/Kimya Teknolojisi

20

5

25

Matematik

60

20

80

Tarih

130

10

140

Türk Dili ve Edebiyatı

130

30

160

Sanat  Tarihi

18

7

25

Muhasebe/Finansman

20

30

50

Sağlık

20

20

40

Beden Eğitimi

190

30

220

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

15

30

45

Arapça

5

10

15

Felsefe

20

20

40

Rehberlik

5

5

10

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

5

10

15

Coğrafya

10

10

20

TOPLAM

750

250

1000

İlgili karar gereğince üniversitemizce 1000 kişilik kontenjan belirlenmiş, bu kontenjanın 750'i Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve DİĞER ÜNİVERSİTELERDE (2018-2019 Eğitim Yılında) son sınıfta okuyacak öğrenciler   (beklemeli öğrenciler dâhil), 250'i ise mezunlara (DİĞER ÜNİVERSİTELERİN mezunları da dahil) ayrılmıştır. Kontenjanların dolmaması durumunda ilgili kurullarca diğer gruba kontenjan aktarımı yapılabilecektir.

Fakültemiz de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri hafta sonları (Öğretmenlik uygulaması dersi (Staj) ise Manisa Merkez Yunusemre ve Şehzadeler İlçesinde 6 saat 1-3 gün arasında uygulanacaktır)  Manisa- Merkez de yapılacaktır. Programa ilişkin akademik takvim ve ders programı kesin kayıtlar sürecinde ilan edilecektir.

Formasyon Katkı Payı/Ücreti (programa Kabul Edilen Öğrenciler İçin):2054 TL (Kesin Kayıtta 1054 TL (I.Taksit) + İkinci Yarıyıl kayıtlarında 1000 TL (II. Taksit))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK'ün 26.09.2014 tarihli açıklaması ile güncellenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

DEĞERLENDİRME VE ADAYLARIN KABULÜ

Ön kayıt sonrasında, adayların kabulünde "Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)" esas alınacaktır.

Adayların ön değerlendirmesi, mezuniyet not ortalamalarına ve transkript not ortalamalarına (GANO) (Yüzlük sisteme göre) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısı kadar aday Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir

Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde, öğrencilerin alttan dersi olup olmaması, bir alt dönem GANO'su, öğrencilerin mezuniyet yılları gibi kriterlere (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.

Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100' lük not sistemi esas alınacaktır. 4' lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan CBÜ öğrencileri için CBÜ not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Diğer Üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK' ün tablosu esas alınacaktır. (Kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosunun kullanılmasını isteyen öğrenci veya mezunlar not dönüşümü ile ilgili üniversitelerinden alacakları resmi bir yazıyı sunmak zorundadırlar. Bu yazı, transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not dönüşümünü ifade eden resmi bir yazı olabilir.)

Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların ve boş kalan kontenjanların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre Pedagojik Formasyon birimince belirlenecek olan yer ve zamanda önceden duyuru yapmak şartıyla isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.

Sonuçlar ve yapılacak diğer bilgilendirmeler için : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASI http://egitim.cbu.edu.tr/ takip edilmelidir.Önemli Tarihler ve Bilgiler:

Ön Kayıt Tarihi : 25-29 HAZİRAN 2018

Sonuçların Açıklanması: 01 TEMMUZ 2018

Kesin Kayıtlar :02-06  TEMMUZ 2018

Planlanan Derslerin Başlanma Tarihi:04 Ağustos 2018İletişim: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok (Uncubozköy Kampüsü) Yunusemre/MANİSA

Telefon: 0 236 233 4740

Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.

Fakültemiz Yönetim Kurulunca Belirlenen Başvuru Kabul Edilecek Alanlar

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU ALANLARI

NO

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 

 

Beden Eğitimi (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)

3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)

4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu(*)

 

Biyoloji (Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK) (Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

1. Biyoloji Öğretmenliği

2. Biyoloji Bölümü (*)

3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (*)

 

 

 

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1. İlahiyat Fakültesi (*)

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (*)

4. Dinî İlimler Fakültesi (*)

5. İslami İlimler Fakültesi (*)

 

 

 

Arapça
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1. Arapça Öğretmenliği

 2. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça) (*)

 

 

Coğrafya

 

Coğrafya Bölümü (*)

 

Fizik

1.  Fizik Bölümü

 

2.  Fizik Mühendisliği

 

 

 

 

İngilizce

1. İngilizce Öğretmenliği

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

 3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü(*)

4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) (*)

5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)

6. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) (*)

7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)

 

Kimya/Kimya Teknolojisi

1.  Kimya Bölümü (*)

 

2.  Kimya Mühendisliği(*)

 

 

Matematik

1.  Matematik Bölümü

 

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)

 

 

 

 

Muhasebe ve Finansman

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 09/05/2017 tarih ve 51 sayılı TTKK)

 

1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

2. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi

3. İktisat (*) (**)

4. İşletme (*) (**)

5. Maliye (*) (**)

6. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)(**)

7. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*)(**)

8. Bankacılık ve Finans Bölümü (*)(**)

9. Muhasebe Bölümü (*)(**)

10. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)(**)

(**) 1 ve 2, sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

 

 

Sağlık/Sağlık Hizmetleri (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1. Hemşirelik Yüksekokulu (*)

2. Hemşirelik/Bölümü (*)

3. Ebelik/Bölümü (*)

4. Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

 

 

Tarih

1. Tarih Bölümü

 

 

Felsefe

1 Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

 

 

Rehberlik (Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

 

1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı

2. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı

3. Psikoloji Bölümü (*)

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü(*)

4. Türk Halkbilimi Bölümü (*)

 

 

Sanat Tarihi

1.Sanat Tarihi Bölümü

2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı *

 

 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 09/05/2017 tarih ve 51 sayılı TTKK)

1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

3. Turizm Öğretmenliği

4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği

5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi

7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (*)

8. Turizm İşletmeciliği (*)

9. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)

10. Konaklama İşletmeciliği (*)

11. Seyahat İşletmeciliği (*)

12. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)

13. Turizm ve Büro Yönetimi (*)

14. Turizm ve Rehberlik (*)

15. Turizm ve Otelcilik (*)

 

* Bu çizelge MEB TTKB'nin18/08/2015 tarih ve 74 sayılı  değişiklik kararı

 18/07/2016 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2016 - 2707 sayılı Tebliğler Dergisi,

09/05/2017 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Haziran 2017 - 2717 sayılı Tebliğler Dergisi,

05/07/2017 tarihli ve 64 sayılı Kurul kararı, Temmuz 2017 - 2718 sayılı Tebliğler Dergisine göre hazırlanmıştır.BAŞVURU SÜRECİ

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları aşağıda istenen evraklarla birlikte,Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok (Manisa-Merkez Uncubozköy Sağlık Kampüsü) Formasyon Birimine şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.

Ön Kayıtta İstenen Evraklar

1- Ön Kayıt Dilekçesi: Ekte sunulan dilekçe doldurulup çıktısı alınacak ve kontrol edilerek imzalanacaktır,

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Mezunlar için)

3- Öğrenimi Devam Etmekte olan Son Sınıf Öğrencileri için Öğrenci Belgesi

4- Onaylı Transkript Belgesi (Mezun ve Son Sınıfta Okuyanlar İçin)

NOT:Son sınıf öğrencilerinin transkriptleri 21 Haziran 2018 ve sonrası tarihli olmalıdır, daha eski tarihli transkriptler kabul edilmeyecektir.

5- Kimlik fotokopisi (Aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir)

NOT: Başvurular şahsen veya noter vekâleti ile yapılacaktır. Faks, Posta ve Kargo ile başvurular da kabul edilmeyecektir. Sonradan evraklarının eksik ya da hatalı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Fakültemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan Öğretmenlik Uygulaması (2 Teorik + 6 Uygulama) dersleri toplam 14 haftada Manisa Yunusemre ve Şehzadeler İlçesinde bulunan okullarda 14 hafta (hafta içi 6 saat)  gidilecektir.  

Üniversitemizin Vermiş Olduğu Daha Önceki Sertifika Programlarında Ders Alan ve Devamsız ya da Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtları

"Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder." (YÖK'ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 10. maddesinin 3. bendi).maddesi gereğince dersin başladığı ilk hafta içerisinde Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.
iletişim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Formasyon Birimi

İsa ÇOLAK


 +90 (236)

233 47 40

HAFTASONU +90 (236)

201 11 19

HAFTAİÇİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik