MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖN KAYIT DUYURUSU

İLGİ: (a)  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar

        (b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 06.06.2017 tarihli yazısı.

İlgi (a;b) yazı gereği ve 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için kontenjanın ilgili üniversitelerce belirleneceğine karar verilmiş ve 25.11.2015 tarihli yazı ile bildirilmiştir. Bu kapsamdason sınıf (beklemeli öğrenciler dâhil) lisans öğrencileri ve daha önceki yıllarda mezun olanlardanPedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt ile toplam 1000öğrenci alınacaktır.MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı değişiklik, MEB TTKB'nin18/08/2015 tarih ve 74 sayılı değişiklik kararı ve 05/07/2017 tarihli ve 64 sayılı Kurul kararı, Temmuz 2017 - 2718 sayılı karar, 22/11/2018 tarihli ve 137 sayılı Kurul kararı, Aralık 2018 - 2735 sayılı Tebliğler Dergisine göre  göre  öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlardayer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

(2019 -2020 GÜZ  DÖNEMİ ) Pedagojik Formasyon Eğitimi  Başvuru Kontenjanı

Eğitimi Veren Üniversite/Fakülte : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi

KONTENJAN MİKTARI

Öğretim Yılı

Lisans Programı

4.SINIF AYRILAN KONTENJAN

MEZUNLARA AYRILAN KONTENJAN

TOPLAM KONTENJAN

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

Biyoloji

10

5

15

Fizik

2

4

6

İngilizce

80

5

85

Kimya/Kimya Teknolojisi

20

5

25

Matematik

70

20

90

Tarih

140

10

150

Türk Dili ve Edebiyatı

140

7

147

Sanat  Tarihi

18

7

25

Muhasebe/Finansman

20

30

50

Sağlık

30

20

50

Beden Eğitimi

155

30

185

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

15

30

45

Arapça

5

11

16

Felsefe

15

20

35

Bilişim Teknolojileri

14

14

28

Coğrafya

10

10

20

Makine Teknolojisi

14

14

28

TOPLAM

758

242

1000

 

İlgili karar gereğince üniversitemizce 1000kişilik kontenjan belirlenmiş, bu kontenjanın 750'iManisa Celal Bayar Üniversitesi ve DİĞER ÜNİVERSİTELERDE (2018-2019 Eğitim Yılında) son sınıfta okuyacaköğrenciler (beklemeli öğrenciler dâhil), 250'i ise mezunlara (DİĞER ÜNİVERSİTELERİN mezunları da dahil)ayrılmıştır. Kontenjanların dolmaması durumunda ilgili kurullarca diğer gruba kontenjan aktarımı yapılabilecektir.

Fakültemiz de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri hafta sonları(Öğretmenlik uygulaması dersi (Staj) ise Manisa Merkez Yunusemre ve Şehzadeler İlçesinde 6 saat 1-3 gün arasında uygulanacaktır)Manisa-Merkezde yapılacaktır. Programa ilişkin akademik takvim ve ders programı kesin kayıtlar sürecinde ilan edilecektir.

Formasyon Katkı Payı/Ücreti (programa Kabul Edilen Öğrenciler İçin):2054 TL (Kesin Kayıtta 1054 TL (I.Taksit) + İkinci Yarıyıl kayıtlarında 1000 TL (II. Taksit))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK'ün 26.09.2014 tarihli açıklaması ile güncellenenPedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

DEĞERLENDİRME VE ADAYLARIN KABULÜ

Ön kayıt sonrasında,adayların kabulünde "Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)" esas alınacaktır.

Adayların ön değerlendirmesi,mezuniyet not ortalamalarına ve transkript not ortalamalarına(GANO) (Yüzlük sisteme göre) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısıkadar aday Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir

Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde,öğrencilerin alttan dersi olup olmaması, bir alt dönem GANO'su, öğrencilerin mezuniyet yılları gibi kriterlere (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.

Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100' lük not sistemi esas alınacaktır. 4' lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan CBÜ öğrencileri için CBÜ not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Diğer Üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK' ün tablosu esas alınacaktır. (Kendi üniversitelerinin not dönüşümtablosunun kullanılmasını isteyen öğrenci veya mezunlar not dönüşümü ile ilgili üniversitelerinden alacakları resmi bir yazıyı sunmak zorundadırlar. Bu yazı, transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not dönüşümünü ifade eden resmi bir yazı olabilir.)

Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların ve boş kalan kontenjanların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre Pedagojik Formasyon birimince belirlenecek olan yer ve zamanda önceden duyuru yapmak şartıyla isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.

Sonuçlar ve yapılacak diğer bilgilendirmeler için :MANİSACELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASI http://egitim.cbu.edu.tr/ takip edilmelidir.

 

 

 

Önemli Tarihler ve Bilgiler:

Ön Kayıt Tarihi : 09-13 Eylül 2019

Sonuçların Açıklanması: 16 EYLÜL 2019

Kesin Kayıtlar :               :16-20 EYLÜL 2019

Planlanan Derslerin Başlanma Tarihi:      :28 EYLÜL 2019

İletişim: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok(Uncubozköy Kampüsü)Yunusemre/MANİSA

Telefon: 0 236 233 4740

Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.

Fakültemiz Yönetim Kurulunca Belirlenen Başvuru Kabul Edilecek Alanlar

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU ALANLARI

NO

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 

 

Beden Eğitimi (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)

3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)

4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu(*)

 

Biyoloji

(Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

(Değişik: 05/07/2017 tarih ve 64 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Biyoloji Öğretmenliği

2. Biyoloji Bölümü (*)

3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (*)

4. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji (*)

 

 

 

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)


 

 

1. İlahiyat Fakültesi (*)

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (*)

4. Dinî İlimler Fakültesi (*)

5. İslami İlimler Fakültesi (*)

 

 

 

Arapça
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1. Arapça Öğretmenliği

 2. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça) (*)

 

 

Coğrafya

 

Coğrafya Bölümü (*)

 

Fizik

1.  Fizik Bölümü

 

2.  Fizik Mühendisliği

 

 

 

 

İngilizce

1. İngilizce Öğretmenliği

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

 3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü(*)

4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) (*)

5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)

6. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) (*)

7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)

 

Kimya/Kimya Teknolojisi

1.  Kimya Bölümü (*)

 

2.  Kimya Mühendisliği(*)

 

 

Matematik

(Değişik: 05/07/2017 tarih ve 64 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Matematik Öğretmenliği

2. Matematik Bölümü (*)

3. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)(**)

4. Matematik Mühendisliği (*)(***)

 

(**) Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler.

(***) 1,2 ve 3’üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

 

 

 

 

Muhasebe ve Finansman

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 09/05/2017 tarih ve 51 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)

1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

2. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi

3. İktisat (*) (**)

4. İşletme (*) (**)

5. Maliye (*) (**)

6. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)(**)

7. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*)(**)

8. Bankacılık ve Finans Bölümü (*)(**)

9. Muhasebe Bölümü (*)(**)

10. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)(**)

(**) 1 ve 2, sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

 

 

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)

1. Hemşirelik Yüksekokulu (*)

2. Hemşirelik/Bölümü (*)

3. Ebelik/Bölümü (*)

4. Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

 

 

Tarih

1. Tarih Bölümü

 

 

Felsefe

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Felsefe Grubu Öğretmenliği

2. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

3. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü(*)

4. Türk Halkbilimi Bölümü (*)

 

 

Sanat Tarihi

1.Sanat Tarihi Bölümü

2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı *

 

 

Makine Teknolojisi

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)


 

1. Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi

2. Makine Öğretmenliği/Eğitimi

3. Kalıpçılık Öğretmenliği

4. İmalat Mühendisliği (*)

5. Makine Mühendisliği(*)

6. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (*)

 

 

 

Bilişim Teknolojileri

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

(Değişik: 09/08/2018 tarih ve 101 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)

 

 


1. Bilgisayar Öğretmenliği

2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi

5. Bilgisayar Mühendisliği(*)

6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)

7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)

8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**)

9. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)

10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**)

11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**)

12. Bilgi Teknolojileri (*) (**)

13. Yazılım Mühendisliği (*)

14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)

15. Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği

16. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü (*)

17. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (*)

18. Bilgisayar Bilimleri(*)

19. Yönetim Bilişim Sistemleri (*)(**)

 

(**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar.

 

 

* Bu çizelge MEB TTKB'nin18/08/2015 tarih ve 74 sayılı  değişiklik kararı

18/07/2016 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2016 - 2707 sayılı Tebliğler Dergisi,

09/05/2017 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Haziran 2017 - 2717 sayılı Tebliğler Dergisi,

05/07/2017 tarihli ve 64 sayılı Kurul kararı, Temmuz 2017 - 2718 sayılı Tebliğler

24/01/2018 tarihli ve 48 sayılı Kurul kararı, Şubat 2018 - 2725 sayılı Tebliğler Dergisi,

13/06/2018 tarihli ve 89 sayılı Kurul kararı, Temmuz-Ek 2018 - 2730 sayılı Tebliğler Dergisi,

09/08/2018 tarihli ve 101 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2018 - 2731 sayılı Tebliğler Dergisi,

12/09/2018 tarihli ve 122 sayılı Kurul kararı, Eylül 2018 - 2732 sayılı Tebliğler Dergisi,

22/11/2018 tarihli ve 137 sayılı Kurul kararı, Aralık 2018 - 2735 sayılı Tebliğler Dergisine göre hazırlanmıştır.


 

 

BAŞVURU SÜRECİ

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları aşağıda istenen evraklarla birlikte,Celal Bayar ÜniversitesiPedagojik Formasyon Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok (Manisa-Merkez UncubozköySağlık Kampüsü)FormasyonBirimine şahsenveya noter vekaleti ile yapılacaktır.

Ön Kayıtta İstenen Evraklar

1- Ön Kayıt Dilekçesi:Ekte sunulandilekçedoldurulup çıktısı alınacak ve kontrol edilerek imzalanacaktır,

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti(Mezunlar için)

3- Öğrenimi Devam Etmekte olanSon Sınıf Öğrencileri için Öğrenci Belgesi

4- Onaylı Transkript Belgesi(Mezun ve Son Sınıfta Okuyanlar İçin)

NOT:Son sınıf öğrencilerinin transkriptleri 08 TEMMUZ 2019 ve sonrası tarihli olmalıdır, daha eski tarihli transkriptler kabul edilmeyecektir.

5- Kimlik fotokopisi(Aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir)

NOT: Başvurular şahsen veya noter vekâleti ile yapılacaktır. Faks, Posta ve Kargo ile başvurular da kabul edilmeyecektir.Sonradanevraklarının eksik ya da hatalı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Fakültemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan Öğretmenlik Uygulaması (2 Teorik + 6 Uygulama) dersleri Manisa Yunusemre ve Şehzadeler İlçesinde bulunan okullarda (hafta içi 6 saat)  gidilecektir.

Üniversitemizin Vermiş Olduğu Daha Önceki Sertifika Programlarında Ders Alan ve Devamsız ya da Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtları

"Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder." (YÖK'ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 10. maddesinin 3. bendi).maddesi gereğince dersin başladığı ilk hafta içerisinde Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

 

EK: Ön Kayıt Dilekçesi       
 +90 (236)

233 47 40


 +90 (236)

201 11 19

 • Basinda Biz
 • ubs
 • Eğitim Kataloğu
 • Foto Arşiv
 • Mezunlar
 • dersprogramları
 • istek
 • wifi
 • akademikcv
 • mail
 • Kütüphane
 • googleplay
 • facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • İnstagram
 • googleplus
 • formasyon
 • derslikler
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik