MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DUYURUSU

Fakültemiz tarafından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı kapsamında 2019-2020 eğitim yılında son sınıf (beklemeli öğrenciler dâhil) lisans öğrencileri ve daha önceki yıllarda mezun olanlardan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt ile toplam 1000 öğrenci alınacaktır.

İlgili karar gereğince üniversitemizce 1000 kişilik kontenjan belirlenmiş, bu kontenjanın 758'i Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve DİĞER ÜNİVERSİTELERDE (2019-2020 Eğitim Yılında EYLÜL 2019 AYINDA) son sınıfta okuyacak öğrenciler   (beklemeli öğrenciler dâhil), 242'i ise mezunlara (DİĞER ÜNİVERSİTELERİN mezunları da dahil) ayrılmıştır. Kontenjanların dolmaması durumunda ilgili kurullarca diğer gruba kontenjan aktarımı yapılabilecektir.

Fakültemiz de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri hafta sonları (Öğretmenlik uygulaması dersi (Staj) ise Manisa Merkez Yunusemre ve Şehzadeler İlçesinde 6 saat 1-3 gün arasında uygulanacaktır)  Programa ilişkin akademik takvim ve ders programı EYLÜL 2019 AYI içerinde kayıtlar sürecinde ilan edilecektir.

Formasyon Katkı Payı/Ücreti (programa Kabul Edilen Öğrenciler İçin):2054 TL (Kesin Kayıtta 1054 TL (I.Taksit) + İkinci Yarıyıl kayıtlarında 1000 TL (II. Taksit))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK'ün 26.09.2014 tarihli açıklaması ile güncellenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

DEĞERLENDİRME VE ADAYLARIN KABULÜ

Ön kayıt sonrasında, adayların kabulünde "Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)" esas alınacaktır.

Adayların ön değerlendirmesi, mezuniyet not ortalamalarına ve transkript not ortalamalarına (GANO) (Yüzlük sisteme göre) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısı kadar aday Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir

Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde, öğrencilerin alttan dersi olup olmaması, bir alt dönem GANO'su, öğrencilerin mezuniyet yılları gibi kriterlere (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.

Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100' lük not sistemi esas alınacaktır. 4' lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan CBÜ öğrencileri için CBÜ not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Diğer Üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK' ün tablosu esas alınacaktır. (Kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosunun kullanılmasını isteyen öğrenci veya mezunlar not dönüşümü ile ilgili üniversitelerinden alacakları resmi bir yazıyı sunmak zorundadırlar. Bu yazı, transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not dönüşümünü ifade eden resmi bir yazı olabilir.)

Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların ve boş kalan kontenjanların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre Pedagojik Formasyon birimince belirlenecek olan yer ve zamanda önceden duyuru yapmak şartıyla isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.

 

Ön Kayıtta İstenen Evraklar

1- Ön Kayıt Dilekçesi: Ön kayıtta yayımlanacak olan ön kayıt dilekçesi doldurulup çıktısı alınacak ve kontrol edilerek imzalanacaktır.

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Mezunlar için)

3- Öğrenimi Devam Etmekte olan Son Sınıf Öğrencileri için Öğrenci Belgesi

4- Onaylı Transkript Belgesi (Mezun ve Son Sınıfta Okuyanlar İçin)

5- Kimlik fotokopisi (Aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir)

NOT: Başvurular şahsen veya noter vekâleti ile yapılacaktır. Faks, Posta ve Kargo ile başvurular da kabul edilmeyecektir. Sonradan evraklarının eksik ya da hatalı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Fakültemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan Öğretmenlik Uygulaması (2 Teorik + 6 Uygulama) dersleri toplam 14 haftada Manisa Yunusemre ve Şehzadeler İlçesinde bulunan okullarda 14 hafta (hafta içi 6 saat)  gidilecektir. 

Üniversitemizin Vermiş Olduğu Daha Önceki Sertifika Programlarında Ders Alan ve Devamsız ya da Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtları

"Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder." (YÖK'ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 10. maddesinin 3. bendi).maddesi gereğince dersin başladığı ilk hafta içerisinde Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

 

iletişim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Formasyon Birimi

İsa ÇOLAK


 +90 (236)

233 47 40

HAFTASONU +90 (236)

201 11 19

HAFTAİÇİ
 • Basinda Biz
 • ubs
 • Eğitim Kataloğu
 • Foto Arşiv
 • Mezunlar
 • dersprogramları
 • istek
 • wifi
 • akademikcv
 • mail
 • Kütüphane
 • googleplay
 • facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • İnstagram
 • googleplus
 • formasyon
 • derslikler
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik