Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe

Fen Bilgisi Öğretmenliği programı, 1994-1997 yılları arasında "Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü" adı altında, 1997-2016 yılları arasında İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak "Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı" adıyla öğretmen yetiştirmiştir. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle ‘Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.06.2016 tarihli toplantısında alınan karara istinaden Eğitim Fakültelerinde bölüm ve anabilim dalı yönünden gerçekleştirilen yeniden yapılanma çerçevesinde’ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümü çatısı altında lisans programı olarak öğretmen yetiştirmeye devam etmektedir.

Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı altında Fen Bilgisi programında yüksek lisans eğitimi bulunmaktadır.

Hakkımızda;

Programımızda lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisans programının temel amacı; ortaokul seviyesinde görev alacak olan Fen Bilgisi Öğretmen adaylarına alan ve öğretmenlik formasyon temel bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.

Alan derslerine ait uygulamalar için tam donanımlı Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Öğretimi Laboratuvarları olmak üzere dört ayrı laboratuvar mevcuttur. Öğrencilerimiz, Öğretmenlik Uygulaması I, II ve Okul Deneyimi dersleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda staj yapmaktadırlar.

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte ve yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademik hayata atılabilmektedirler.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı olarak misyonumuz;

Fen alanında bilgiyi üreten, paylaşan ve aynı zamanda edindikleri bilgilerle geleceğin bireylerini 21. yüzyıl becerileri donanımıyla yetiştirmede önemli rol alan, hem teori hem de uygulama noktasında disiplinlerarası perspektif ve mesleki yeterliliğe sahip fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

·Geleceğin Fen Bilgisi öğretmenlerini yetiştirmede çağdaş öğrenme tekniklerini kullanmak,

·Fen Bilgisi öğretmenlerinin en iyi şekilde yetişebilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve yaşantıları kazandırmada teknolojik altyapı ve donanımı temin etmek,

· Öğrencilerimize başarılı ve aynı zamanda mutlu olacakları bir eğitim süreci sağlamak,

·Fen Bilgisi öğretmeni yetiştirmede ve fen eğitiminde yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini kullanmak ve bilimsel olarak geliştirmek,

· Eğitimle ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak,

·Fen eğitimiyle ilgili araştırma yapmak isteyen öğrenci ve akademik personele uygun ve güçlü bir araştırma ortamı hazırlamak,

· Fen ve teknoloji okuryazarlığının önemini davranış haline getirebilmek,

·Kariyer geliştirme stratejisi oluşturabilmek ve anabilim dalı mezunlarıyla ilişkileri güçlendirmek.

       • Prof.Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN

      Matematik ve Fen Bilimleri Başkanı        

        Oda no: A32   236 462 24 88-126                         

        :fatmasasmazoren@gmail.com


 • Dr.Öğr.Üyesi Merve POLAT

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A31   236 462 24 88-174                         

        :polat.merve@gmail.com • Dr.Öğr.Üyesi Cenk YOLDAŞ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A16   236 462 24 88-171                         

        :cenkyoldas@hotmail.com • Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül ERGÜN

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A0   236 462 24 88-11                         

        :c@hotmail.com • Öğr.Gör. Sait İNAN

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A0   236 462 24 88-0                         

        :saitinan@yahoo.com • Öğr.Gör. Kadir AKCAN

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

          Oda no: A45   236 462 24 88-128                         

          :kadir.akcan@hotmail.com • Öğr.Gör. İbrahim AĞGÜL

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

           Oda no: A37   236 462 24 88-414                         

          :ibrahim-fizik@hotmail.com • Öğr.Gör. Ergün SARIÖZ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A21   236 462 24 88-207                         

        :ergun.sarioz@hotmail.com • Öğr.Gör. Gulbin KIYICI

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A45  236 462 24 88-128                         

        :gulbin.kiyici@gmail.com • Araş.Gör. İbrahim VAROL

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A43   236 462 24 88-123                         

        :ibrahim.varol@cbu.edu.tr • Araş.Gör. Emrullah ŞERENLİ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A41   236 462 24 88-409                         

        :serenliemrullah@gmail.com


 • raş.Gör. Sinan M. BEKMEZCİ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı       

        Oda no: A43   236 462 24 88-123                         

        :sbekmezci@outlook.com • Araş.Gör. Ertuğ EVREKLİ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A41   236 462 24 88-409                         

        :ertugevrekli@gmail.com • Araş.Gör. Ayşegül KARAPINAR

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A43   236 462 24 88-409                         

        :aysegul.krpnr@gmail.com


MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 +90 (236)

462 16 00   

 +90 (236)

462 24 00

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik