Programın Amacı

Fen bilgisi öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere fizik, kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili temel tutumları kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Dersler

Fen bilgisi öğretmenliği programında, matematik, temel fizik, temel kimya, genel matematik, mekanik, genel biyoloji, genel ekoloji ve genetik gibi derslerden başka, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, genel öğretim yöntemleri ve fen bilgisi öğretim yöntemleri gibi dersler okutulur, ayrıca öğretmenlik uygulaması yaptırarak mesleki formasyon kazandırılır.

Gereken Nitelikler

Fen bilgisi öğretmenliği programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendi çevresindekileri geliştirme çabasında olma da fen bilgisi öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programdan mezun olanlara “Fen Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir. Fen bilgisi öğretmenleri özel ve resmi ilköğretim okullarının ikinci basamağında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, fizik, kimya, ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacı ile, teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

Çalışma Alanları

Fen bilgisi öğretmenleri özel ve resmi ilköğretim okullarında görev alırlar. Sekiz yıllık temel eğitimin zorunlu hale gelmesi ile fen bilgisi öğretmenlerine duyulan gereksinim artmıştır.

Hangi Puan Türü İle Gidilir?

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne Sayısal Puan Türü ile gidebilirsiniz.

       • Prof.Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN

      Matematik ve Fen Bilimleri Başkanı        

        Oda no: A32   236 462 24 88-126                         

        :fatmasasmazoren@gmail.com


 • Dr.Öğr.Üyesi Merve POLAT

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A31   236 462 24 88-174                         

        :polat.merve@gmail.com • Dr.Öğr.Üyesi Cenk YOLDAŞ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A16   236 462 24 88-171                         

        :cenkyoldas@hotmail.com • Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül ERGÜN

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A0   236 462 24 88-11                         

        :c@hotmail.com • Öğr.Gör. Sait İNAN

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A0   236 462 24 88-0                         

        :saitinan@yahoo.com • Öğr.Gör. Kadir AKCAN

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

          Oda no: A45   236 462 24 88-128                         

          :kadir.akcan@hotmail.com • Öğr.Gör. İbrahim AĞGÜL

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

           Oda no: A37   236 462 24 88-414                         

          :ibrahim-fizik@hotmail.com • Öğr.Gör. Ergün SARIÖZ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A21   236 462 24 88-207                         

        :ergun.sarioz@hotmail.com • Öğr.Gör. Gulbin KIYICI

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A45  236 462 24 88-128                         

        :gulbin.kiyici@gmail.com • Araş.Gör. İbrahim VAROL

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A43   236 462 24 88-123                         

        :ibrahim.varol@cbu.edu.tr • Araş.Gör. Emrullah ŞERENLİ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A41   236 462 24 88-409                         

        :serenliemrullah@gmail.com


 • raş.Gör. Sinan M. BEKMEZCİ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı       

        Oda no: A43   236 462 24 88-123                         

        :sbekmezci@outlook.com • Araş.Gör. Ertuğ EVREKLİ

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A41   236 462 24 88-409                         

        :ertugevrekli@gmail.com • Araş.Gör. Ayşegül KARAPINAR

      Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı         

        Oda no: A43   236 462 24 88-409                         

        :aysegul.krpnr@gmail.com


MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 +90 (236)

462 16 00   

 +90 (236)

462 24 00

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik