Muafiyet ve Kalan Öğrenci Duyurusu

2016 YAZ DÖNEMİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Muafiyet Başvuruları ve  Daha Önceki yıllarda Kalan Öğrenciler Hakkında

 

DERS MUAFİYETİ HAKKINDA:

Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak için (her dönem okutulacak dersler için) o dönemin ilk haftası içinde istenilen belgelerle birlikte pedagojik formasyon birimine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olabilmek için başvuru tarihleri Fakültemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi kesinlikle yapılmaz (YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 10. Maddesinin 3. Bendi uyarınca).

 “MADDE 10:

(3) Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.”

 

 Bu kapsamda öğrencilerimiz (Lisans Eğitimi, Pedagojik Formasyon Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi  kapsamında daha önce alıp başarılı oldukları derslerden (ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (STAJ) HARİÇ  Muaf  tutulmak için transkript ve ders içeriklerinin ekli olduğu dilekçeyle başvuruda bulunabilir.

 Muafiyet başvurusu yapacak öğrencilerimizin 06-14 Ağustos 2016  tarihleri arasında aşağıdaki belgeler ile Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü)Formasyon Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

A) Başvuru Dilekçesi (Ekte)

B) Onaylı Transkript

C) Onaylı ders içerikleri

Üniversitemizin Vermiş Olduğu Daha Önceki Sertifika Programlarında Ders Alan Devamsız ya da Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtları

 

"Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder." (YÖK'ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 4. Bölüm 10. maddesinin 3. bendi).maddesi gereğince dersin başladığı ilk hafta içerisinde 06-12 Ağustos 2016  tarihleri arasında  Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

 

EK: Muafiyet  Dilekçesi 

 

 


MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

DEMİRCİ-MANİSA

45900

 +90 (236)

462 24 88

 +90 (236)

462 16 00


  •    

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik