Öğrencilerimizin dikkatine

Sevgili Öğrencilerimiz,
25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun, Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programı hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü yer almaktadır.
İlgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, kayıt tarihi itibariyle ikinci bir yükseköğretim programında öğrenim gören öğrencilerin UBS Programı üzerinde harç borçlandırmaları yapılmıştır. İlgili öğrencilerin14-31 Aralık 2015 tarihleri arasında İş Bankasına TC kimlik numaraları ile harç ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Harç ücretini yatırmak istemeyen öğrencilerin daha önce kayıt yaptırdıkları bölüm/programdan belirtilen tarihler arasında kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

DEMİRCİ-MANİSA

45900

 +90 (236)

462 24 88

 +90 (236)

462 16 00


  •    

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik