Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ek Sınav Duyurusu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerimizden mezun olma durumuna gelen öğrencilere devamını aldığı halde başarısız olduğu en fazla 3 ders için (bu derslerin ek sınavlarında başarılı olduğu takdirde mezun olma durumunda olması şartı vardır)  MCBÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 31.maddesine göre Ek sınav hakkı verilecektir. 

 

“MCBÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”

 

MADDE 31 – (1) Bir öğrenci; herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması  durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan aldıkları notlar o ders için başarı notu yerine geçer.  Ek sınavlarda öğretim elemanı harf notunu kendisi verir.

(2) (FF) veya (FD) olmadığı halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya  (CC) notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.

Bütün derslerden geçtiği halde GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler mezun olamayacağı için bu öğrencilerde GANO’sunu yükseltmek için Ek sınavlara girebilir.

Ek sınavlar  16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da  Uncubozköy Kampüsü  A Blok Anfi E de yapılacaktır.

EK SINAVA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN  13-31 Ocak 2019 TARİHLERİNDE  (Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü) A Blok Zemin Kattaki Formasyon Birimine  SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ DERSLERİ EKTE BELİRTEN  

DİLEKÇE    İLE    ŞAHSEN BAŞVURU YAPMALARI ZORUNLUDUR


ÖNEMLİ NOT: İKİNCİ DÖNEM DERS NOTLARI BELLİ OLMADAN DİLEKÇE VERENLER İKİNCİ DÖNEM DERSLERİNDEN DE (Toplamda en fazla üç dersi kalması ) KALDIĞI TAKDİRDE DİLEKÇELERİNE İKİNCİ DÖNEM KALDIĞI DERSİDE EKLEYECEKTİR. EK DERS DİLEKÇESİ VERENLER MUTLAKA SINAVA GİRECEKTİR. 


EKİ                                          :

EK DERS SINAV DİLEKCESİ MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

DEMİRCİ-MANİSA

45900

 +90 (236)

462 24 88

 +90 (236)

462 16 00


  •    

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik