SINIF EĞİTİMİ YARARLI LİNKLER

 
TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ (TÜFED)
 
Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, her ciltte iki sayı olarak yayınlanan, hakemli ve online bir fen eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen eğitimcileri, fen eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

ISSN:1304-6020 Internet adresi: www.tused.org
 
TÜRK BİLGİSAYAR ve MATEMATİK EGİTİMİ DERGİSİ (TÜRKBİLMAT)
 
Türk Bilgisayar ve Matematik Egitimi Dergisi (TÜRKBILMAT) ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, her ciltte iki sayı olarak yayınlanan, hakemli bir eğitim dergisidir. Hedef kitlesi; bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar öğrencileri, ilgili alanın ögretmen adayları, ögretmenleri ve egitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır.Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

ISSN:xxxx-xxxx Internet adresi: www.bilmat.ktu.edu.tr/dergi
 
TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY (TOJET)
 
TOJET, uluslararası, ilgi alanı eğitim teknolojisi olan ve kar amacı gütmeyen elektronik bir dergi olup yılda dört defa (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Sunulan makaleler ve araştırmalar yayın kurulu tarafından değerlendirilip yayınlanmaktadır. TOJET uluslararası yayın kuruluşlardan ERIC, British Education Index, Australian Educational Index, EBSCO ONLINE ve EBSCO CD ROM Database tarafından taranmaktadır. Makalelerin değerlendirme aşaması üç hafta ile sekiz hafta sürmekte olup yayınlanması dört ayı bulabilmektedir.

ISSN:1303 - 6521 Internet adresi: www.tojet.net
 
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (EJER)
 

Anı Yayıncılık tarafından, bilimin gelişmesine yeni düşüncelerin, bilgilerin, alandaki yeniliklerin tartışılmasına katkıda bulunmak amacıyla çıkarılan hakemli bir dergidir. Derginin içeriği eğitimin tüm alt disiplinlerini kapsayacak nitelikte ve sürelidir. Dergi yayın hayatına Mart 2002 de çıkardığı ilk sayısıyla başlamıştır. 


ISSN:1302-597X Internet adresi: http://www.ejer.com.tr/

 
TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION (TOJDE)
 
TOJDE hakemli ve internet üzerinden İngilizce olarak yayın yapan bir dergidir. Uzaktan eğitimle ilgili makaleler ve araştırmalar yayın kurulu tarafından değerlendirilip yayınlanmaktadır. Dergi, eğitimciler, eğitim teknologları ve uzaktan eğitim uzmanları arasında iletişim kurarak onların yeni stratejiler ve uzaktan eğitim konusunda yeni fikirleri paylaşmalarına olanak sağlamaktadır.

ISSN:1302-6488 Internet adresi: http://tojde.anadolu.edu.tr/
 
KURAM ve UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (KUYEB)
 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi, yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) basılı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. KUYEB’de, eğitimin tüm alanları ile ilgili görgül/ampirik araştırmalar, derleme türü, en son literatürü değerlendiren, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar ve benzeri özgün yazılara yer verilmektedir. KUYEB, Contents Pages in Education, Educational Research Abstracts Online ile EBSCO’nun pek çok veri tabanında indekslenmekte ve/veya özetlerine yer verilmektedir. 

ISSN:1303-0485 Internet adresi: www.edam.com.tr/kuyeb.asp
 
ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ
 
Çağdaş Eğitim Dergisi; öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin başlıca sorunlarını dile getirmek ve çözüm yollarını araştırıp önermek; eğitimdeki en son gelişmeleri meslektaşları ile paylaşmak ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yardımcı olmak; eğitimde yeni yayınları tanıtmak; eğitim olaylarını özetlemek ve eğitim haberlerini sunmak amacıyla eğitim bilimleri alanında uygulamacı ve akademisyenler tarafından üretilen bilimsel ve orijinal yazılarla sürekli gelişen, hakemli bir dergidir.

ISSN:1300-249X Internet adresi: http://www.cagdasegitim.org
 
MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ
 

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Eğitim - Kültür ve Sanat dergisi olan Milli Eğitim Dergisi 3 ayda bir, yılda 4 defa yayınlanır.ISSN:1302-5600 Internet adresi: http://yayim.meb.gov.tr/e-dergiler.htm

 
İLKÖĞRETİM ONLINE (İÖO)
 
İlköğretim-online (İOO) Ocak, 2002’den itibaren yayına geçen, hakemli, kar amacı gütmeyen, elektronik bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır. İOO elektronik bir dergidir, sadece internet üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca bir baskısı yoktur. Şimdilik erişimi ücretsizdir. İOO eğitimin tüm alanlarından ilköğretimi hedefleyen yayınlara açıktır. İOO; disipliner ve/veya disiplinler arası bir yaklaşımla, Turkiye’de eğitim – öğretim sürecinin ilköğretim basamağında bilgi, kuram, öğretimde nitelik, ve her türlü öğretim tasarım ve teknolojilerinin bu süreç içerisinde uygulamalarını tartışan yayınları yaymayı ve bu alanda bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ISSN:xxxx-xxxx Internet adresi: http://www.ilkogretim-online.org.tr
 
BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi yılda 2(iki) sayı olarak yayımlanan, hakemli bir dergidir. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'nde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan özgün araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinde araştırmalar yapan bilim adamları ile öğretmen ve öğrencilerdir. Dergiye e-mail yoluyla makale kabul etmektedir ve değerlendirme süreci de e-posta lar aracılığı ile kısa sürede yapılmaktadır.

ISSN:1307-1076 Dergi E-mail Adresi: befdergi@gmail.com Internet Adresi:

 
EĞİTİM BİLİM DERGİSİ
 
Kişilerin ve toplumların ilerlemelerini sağlayan en temel unsur eğitimdir. Dünya ekonomisinin gittikçe artan bir düzeyde bilgi tabanlı olması ve teknolojinin çok daha hızla yenilenmesi, eğitimi daha da öncelikli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu konuda önemli bir boşluğu dolduran Eğitimbilim, nitelikli okuyucularının desteği ile yayın hayatına devam etmektedir. Eğitim ve bilimde Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe kavuşması ve ömür boyu eğitimin ülkemizde yaygınlaşması için uğraş vermekte; ülkemizin bilim alanında saygın bir yer edinmesi için eğitim ve öğretim kalitesiyle yaygınlığının artırılması, çocuklarımızın akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, insan ilişkilerinde başarılı bireyler olarak yetişmesi, eğitimcilerimizi ve velileri eğiten bir yayın oluşturma misyonunu taşımaktadır.

ISSN:1302-0447 Internet adresi: www.egitimbilim.com
 
TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (TEBD)
 
Amacı üretilen bilgiyi bütün dünya ile paylaşmak olan Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), yılda dört kez (Güz, Kış, Bahar ve Yaz) Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde eğitim alanında disiplinler arası bir yaklaşımla görgül çalışmalara ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları ve tartışmalar vb.) yer verilmektedir.

ISSN:1303-8451Internet adresi: www.tebd.gazi.edu.tr
 
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi; eğitim ve alan eğitimine yönelik araştırma niteliğindeki çalışmalar ağırlıklı olmak üzere deneme/derleme, çeviri ve alanla ilgili bilimsel çalışmaları da yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir.


ISSN:1302-5147 Internet adresi:http://www.deu.edu.tr/egitim adresinden Fakülte Dergisi linki tıklanarak ulaşılabilir.

 
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 

Akademik bir yayınevi olan Anı Yayıncılık tarafından, bilimin gelişmesine yeni düşüncelerin, bilgilerin, alandaki yeniliklerin tartışılmasına katkıda bulunmak amacıyla çıkarılan hakemli bir dergidir. Derginin içeriği eğitimin tüm alt disiplinlerini kapsayacak nitelikte ve sürelidir. Dergi yayın hayatına Mart 2002 de çıkardığı ilk sayısıyla başlamıştır. 


ISSN:1302-597X Internet adresi: http://www.aniyayincilik.com.tr

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında özgün araştırma makalelerini, deneme ve derlemeleri yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Aralık ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır. 


ISSN:1300-5340 Internet adresi: www.efdergi.hacettepe.edu.tr

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (GEFAD)
 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) yılda bir cilt, her ciltte üç sayı olarak yayımlanan, hakemli bir dergidir. Hedef kitlesi sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar eğitimi ve öğretimi ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar, öğretmenler ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır.

ISSN:1301-9058 Internet adresi: www.gefad.gazi.edu.tr
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide 2003 yılından başlayarak özel konulu sayılar çıkarılmaktadır. Bunlar toplumsal bilimler, eğitim sbilimleri ve doğa bilimlerinin Türk ve dünya ölçeğinde araştırma düzeyleri, eğitimleri ve sorunlarını kapsamaktadır.

ISSN:1301-0085 Internet adresi: http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ
 
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisinde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır.
ISSN:1302-5007 Internet adresi: www.ksef.gazi.edu.tr/dergi/index.htm
 
BİLİM VE AKLIN AYDINLIĞINDA EĞİTİM DERGİSİ
 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çıkarılan Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi aylık ve basılı olarak yayınlanan bir dergidir.


 

ISSN:1302-5600 Internet adresi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv1.htm

EGİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ
 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından yayımlanan Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, tüm üniversitelerden eğitim bilimcilerin ve eğitim bilimcilerle paylaşacakları olan herkesin, çalışmalarının yayınlanabileceği, hakemli bir dergidir. Ayrıca Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi EBSCOhost tarafından taranmaktadır.


ISSN:1303-6475 Internet adresi: http://www.ebuline.com
 
NİĞDE
 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde, özgün araştırmalar ve teorik makalelere yer verilmektedir. Basılı olarak yayınlanan derginin internet adresi bulunmamaktadır.

 

ISSN:.... Internet adresi: .....

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), editörler kurulunun altı aylık ön hazırlık aşamasından sonra Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayınlama ve bilim adamlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergideki makaleler, üç ayda bir (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) güncellenmektedir.

ISSN:1304-0278 Internet adresi: http://www.e-sosder.com

 
YAŞADIKÇA EĞİTİM
 

İstanbul Kültür Koleji tarafından çıkarılan dergide, özgün araştırmalar ve teorik makalelere yer verilmektedir. Basılı olarak yayınlanan dergide yer alan tüm makalelerin tam metinlerine aşağıdaki internet adresinden ulaşmak mümkündür.

ISSN:1300-1272 Internet adresi: http://www.kultur2000.k12.tr/TR/yayinlar.html

 
 
 
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ELEKTORNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde, elektronik olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Eğitim alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı hakemli, bilimsel bir dergidir.
Dergi “Aralık” ve “Haziran” aylarında olmak üzere yılda iki defa online olarak yayınlanır.

ISSN:1305-2020 Internet adresi: http://efdergi.yyu.edu.tr

 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (EDU7)
 

EDU7 Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan, eğitim alanında bilimsel çalışmaları kapsayan bir e-dergidir. Derginin sorumlu sahibi Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi adına dekandır. Dergi eğitim alanındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmaları kapsar.
EDU7 biri Türkçe diğeri ingilizce olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

ISSN:xxx Internet adresi: http://www.yeditepe.edu.tr/

 
EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA
 

Eğitimde Kuram ve Uygulama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının editörlüğünde hakemli bir elektronik dergidir.

 

ISSN:1304-9496 Internet adresi: http://eku.comu.edu.tr/index.php

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EGİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
 

Journal of Faculty of Educational Sciences is a free access journal, which is published both in print and electronic form with support from Ankara University. It aims at enhancing education and educational research, through relevant articles, reviews and information from around the world.

 

ISSN:1301-3718 Internet adresi: http://www.education.ankara.edu.tr

 
EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan dergide, özgün araştırmalar ve teorik makalelere yer verilmektedir. Basılı olarak yayınlanan derginin internet adresi bulunmamaktadır. Yılda 1(bir) defa yayınlanmaktadır.ISSN:1300-8889 Internet adresi: ...........
 
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
 
The Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education is a academic journal devoted to the publication of research articles on all aspects of mathematics, science and technology education. All research articles are reviewed by editors consisting of internationally respected science and mathematics educators, researchers, and practitioners. Editor: Hüseyin BAG Pamukkale Universitesi

ISSN:1305-8223 Internet adresi: http://www.ejmste.com/

 
INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL OF MATHEMATICS EDUCATION (IEJME)
 
International Electronic Journal of Mathematics Education is a academic journal devoted to the publication of research articles on all aspects of mathematics education. All research articles are reviewed by editors consisting of internationally respected mathematics educators, researchers, and practitioners.

International Electronic Journal of Mathematics Education is an international educational periodical that is online published three times in a year. Editor: Ziya ARGUN, Gazi Universitesi.

ISSN:1306-3030 Internet adresi: http://www.iejme.com/

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND SCIENCE EDUCATION
 
Welcome to the International Journal of Environmental and Science Education (IJESE) . IJESE is a peer-reviewed, international online journal that seeks clear and significant contributions that further debate on environmental and science educational issues. EDITOR: Hüseyin BAG, PhD, Pamukkale University

ISSN:1306 3065 Internet adresi: http://www.ijese.com/

 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ
 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Eğitimde psikolojik hizmetler ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık, erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi, özel eğitim, yetişkin eğitimi, eğitim yönetimi, denetimi, felsefesi, tarihi ve politikaları, fen bilimleri ve matematik eğitimi, yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim, eğitimde kullanılan ölçme, değerlendirme ve araştırma teknikleri ve eğitimde program geliştirme ve değerlendirme vb. alanlar dergide yer alan kuramsal ve uygulamalı araştırma alanlarıdır.

ISSN:1300-9567 Internet adresi: http://edjournal.boun.edu.tr/
 
İLKÖĞRETMEN EĞİTİMCİ DERGİSİ
 
Özgün bir eğitim dergisi. Eğitim araştırmaları ve teorik makalelere yer verilmektedir. Basılı olarak yayınlanan derginin internet adresi de bulunmaktadır. Web sayfasında makaleler pdf olarak okunabilmektedirler.ISSN:xxxx-xxxx Internet adresi: http://www.ilkogretmendergisi.com/
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM DERGİSİ
Eğitim araştırmaları ve teorik makalelere yer verilmektedir. Basılı olarak yayınlanan derginin internet adresi de bulunmamaktadır. ISSN:xxxx-xxxx Internet adresi: http://www.mef.gazi.edu.tr/mefeski/fakdergi.htm

Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
http://efd.mehmetakif.edu.tr

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
http://www.www.zgefdergi.com/

Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online
http://egitim.ege.edu.tr/efdergi/index.php

Sınıf Öğretmeni
http://www.aniyayincilik.com.tr

Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi
www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/index.php?lang=tr

Bilim Çocuk Dergisi
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/cocuk/

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
http://ww.e-dusbed.com


MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

DEMİRCİ-MANİSA

45900

 +90 (236)

462 24 88

 +90 (236)

462 16 00


 •    

 • Basinda Biz
 • ubs
 • Eğitim Kataloğu
 • Foto Arşiv
 • Mezunlar
 • dersprogramları
 • istek
 • wifi
 • akademikcv
 • mail
 • Kütüphane
 • googleplay
 • facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • İnstagram
 • googleplus
 • formasyon
 • derslikler
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik