DUYURULAR

HABERLER
v

SOSYAL bİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, CBÜ Demirci Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü’ne bağlı olarak, 1994-1995 öğretim yılında öğrenime başlamış; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma süreci başlatılmış ve bu çerçevede Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı program içeriği yeniden yapılandırılarak 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planında belirtilen 240 AKTS (156 kredilik) zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programına kayıtlı 400 öğrencimiz bulunmaktadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programının amacı, ilköğretim okullarına Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olanlara “Lisans Diploması” ve “Öğretmen” unvanı verilir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programının temel amacı, öğrencilere, sosyal bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. İlköğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalından mezun olanlar ilköğretim okullarında öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizde nüfus ve eğitime verilen önem arttıkça okullarımızdaki öğretmen açığı büyümektedir.

 Ana Bilim Dalına 2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, her Eğitim-Öğretim yılında 100 öğrenci almaktadır. İlk mezunlarını 1998 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda vermiştir. 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kontenjan 52 kişi olarak yeniden belirlenmiştir.

Ülkemizde 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitimin ikinci kademesindeki ikinci dört yılda görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları, bu alanda ve diğer bilim dallarında öğrenci kabul eden yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.


sosyal Bilgiler

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik