DUYURULAR

HABERLER
v

Türkçe Öğretmenliği

Anabilim Dalımız Hakkında

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Programı; 1964 yılında eğitim-öğretime başlayan Demirci İlköğretmen Okulu'nun Demirci Eğitim Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu aşamalarından sonra 1992 yılında öğretime başlamıştır

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü içinde yer alan Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Lisans Programı"nda, "alan bilgisi, alan eğitimi" ve "öğretmenlik meslek bilgisi” dersleri bulunmaktadır. 8 yarıyıl olarak toplam 4 yılda tamamlanan program, "alan bilgisi 33, genel kültür 14" ve "meslek bilgisi 12" olmak üzere toplam 145 kredilik 59 dersten oluşmaktadır. Programda Türk  Dil Bilgisi ( Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Cümle Bilgisi), Türk Edebiyatı ( Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı), Çocuk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı gibi alan derslerinin yanı sıra öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile genel kültür dersleri de verilmektedir. Program öğrencilerimiz VII. yarıyılda Okul Deneyimi, VIII. yarıyılda Öğretmenlik Uygulaması derslerini İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile koordineli olarak Demirci merkez veya çevre ilçelerin ilköğretim okullarında yaparak kazandıkları bilgileri gözlem ve uygulamalarla pekiştirmektedirler.

 

Akademik Kadro

          Anabilim Dalımız, 3 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

          Yrd. Doç Dr. Cihan ÇAKMAK (Anabilim Dalı Başkanı)

          Yrd. Doç. Dr. Suat DONUK

          Yrd. Doç Dr. Rasih ERKUL

          Öğr. Gör. Şükran OĞUZ

          Öğr. Gör. Saniye AĞGÜL

          Öğr. Gör. Fatma ŞÜKRAN ELGEREN

          Arş. Gör. Selay ÖZCAN ESEN

 

Vizyon

            Türkçe’nin evrensel ölçekte bilim, sanat, kültür dili olduğu/olabileceği bilinci ve bilgisini üreten, pekiştiren ve yayan bir kurum olarak, Türkçe’nin eğitim ve öğretimi alanında öncü, yetiştirdiği bireyler bakımından ulusal ve uluslararası alanda lider olmak anabilim dalımızın vizyonudur.

Misyon

            Türkçe’nin doğru ve etkili kullanılmasını sağlayabilen, Türkçe’nin yapı, işleyiş, kuruluş ve türeyiş özelliklerini anlama ve anlatma sürecinde yetkin olan, bu alanda yaratıcı ve eleştirel bilgi üreten, çağın gereksinimlerine ve bulunduğu çevreye uyum sağlayabilen, dil bilinci yüksek akademik personel ile devlet ve özel kurumlarda görev alabilecek Türkçe Öğretmeni yetiştirmek kurumumuzun misyonudur.

 

 

Bölümden haberler

 • Basinda Biz
 • ubs
 • Eğitim Kataloğu
 • Foto Arşiv
 • Mezunlar
 • dersprogramları
 • istek
 • wifi
 • akademikcv
 • mail
 • Kütüphane
 • googleplay
 • facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • İnstagram
 • googleplus
 • formasyon
 • derslikler
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik