Programın Amacı

Sosyal bilgiler öğretmenliği programının amacı, ilköğretim okullarının ikinci aşamasında sosyal bilgiler (tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi) derslerini okutacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Dersler

İlköğretim sosyal bilgiler programında Eskiçağ tarihi, Müslüman Türk devletleri tarihi, Selçuklu ve Osmanlı tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, bitki coğrafyası, Türkiye’nin ekonomik coğrafyası, nüfus ve yerleşme coğrafyası, sosyoloji gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, psikolojiye giriş, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Sosyal bilgiler öğretmenliği programında okumak isteyenlerin üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, sosyal bilgilere ilgili ve bu alanda başarılı bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da tarih öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programı bitirenlere “Sosyal Bilgiler Öğretmeni” unvanı verilir. Sosyal bilgiler öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Sosyal bilgiler öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında, özel dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Hangi Puan Türü İle Gidilir?

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne Sözel Puan Türü ile gidebilirsiniz.

        • Prof.Dr. Serap TABAK

      Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt. ABD Başkanı         

        Oda no: A49   236 462 24 88-120                         

        :bilge-358@hotmail.com  • Doç.Dr. Celal METİN

      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği         

        Oda no: A48   236 462 24 88-178                         

        :celalmetin2004@yahoo.com  • Dr.Öğr.Üyesi Kadir ADAMAZ

      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği         

        Oda no: A46   236 462 24 88-179                         

        :adamazkadir@hotmail.com  • Dr.Öğr.Üyesi İsmail OĞUZ

      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği         

        Oda no: A46   236 462 24 88-179                         

        :ismailoguz70@gmail.com  • Dr.Öğr.Üyesi Nalan ALTAY

      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği         

        Oda no: A46   236 462 24 88-179                         

        :adamazkadir@hotmail.com  • Öğr.Gör. Ali ALTINER

      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği         

        Oda no: D110   236 462 24 88-421                         

        :altiner@ymail.com  • Öğr.Gör. Şaban ÇETİN

      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği         

        Oda no: A45   236 462 24 88-128                         

        :saban.cetin62@gmail.com  • Öğr.Gör. Resul ATİLA

      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği         

        Oda no: D109   236 462 24 88-422                         

        :attilaresul@hotmail.com  • Araş.Gör.Dr. Hayati ADALAR

      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği         

        Oda no: D109   236 462 24 88-422                         

        :adalarhayati@gmail.com

MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 +90 (236)

462 16 00   

 +90 (236)

462 24 00

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik