Programın Amacı

Türkçe öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan (12 – 15 yaşlarındaki) çocuklara Türkçe’yi doğru kullanabilme, okuduğunu anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Dersler

Türkçe öğretmenliği programında Türk dilinin özellikleri, gramer yapısı, Türk dili ile yazılmış edebi eserlerin incelenmesini ile ilgili dersler yanında öğrenme psikolojisi, genel öğretim yöntemleri, Türkçe’nin öğretiminde kullanılacak yöntemler, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler

Türkçe öğretmeni olmak isteyenlerin dil ve edebiyata ilgi duyan, sözel yeteneği gelişmiş, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak çok iyi ifade edebilen bireyler olmaları gerekir. Başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da Türkçe öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Türkçe öğretmenliği programını bitirenlere “Türkçe Öğretmeni” unvanı verilir. Türkçe öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Türkçe öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Hangi Puan Türü İle Gidilir?

Türkçe Öğretmenliği bölümüne Sözel Puan Türü ile gidebilirsiniz.

       


  • Doç.Dr. Cihan ÇAKMAK

      Türkçe Öğretmenliği        

        Oda no: A13   236 462 24 88-107                         

        :cihancakmak1818@gmail.com  • Doç.Dr. Suat DONUK

      Türkçe Öğretmenliği        

        Oda no: A20   236 462 24 88-170                         

        :suatdonuk@hotmail.com  • Dr.Öğr.Üyesi Fatma Şükran ELGEREN

      Türkçe Öğretmenliği        

        Oda no: D106   236 462 24 88-358                         

        :fatmasukran_aslan@hotmail.com  • Öğr.Gör. Şükran OĞUZ

      Türkçe Öğretmenliği        

        Oda no: A27   236 462 24 88-165                         

        :sukranoguz71@gmail.com  • Öğr.Gör. Saniye AĞGÜL

      Türkçe Öğretmenliği        

        Oda no: A37  236 462 24 88-414                         

        :s@bilgiverilmedi.comMANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 +90 (236)

462 16 00   

 +90 (236)

462 24 00

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik