2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

 

1.     Başvuru Dilekçesi

2.     Not belgesi (Transkript-Resmi Onaylı)

3.     Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

4.     ÖSYS yerleştirme ve LYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

5.     Ders içerikleri belgesi (Resmi Onaylı)

6.     Öğrenci Belgesi

7.     100'lük sistemden 4'lük sisteme not dönüşüm tablosu (Transkriptleri sadece 100'lük sistemde olanlar için)

8.     %10' a girdiğine dair belge (İkinci öğretim öğrencilerinin birinci öğretime başvurması halinde)

9.     Yatay Geçiş Takvimi (Akademik takvimden alınmıştır.) 

ÖNEMLİ NOT! Başvuru belgeleri aşağıda ilan edilen tarih aralıklarında Fakültemiz Öğrenci İşlerine elden teslim edilebilir  ya da posta yoluyla yapılabilir. 

Fakültemizde yatay geçiş başvuruları sadece güz döneminde yapılmaktadır. Bahar döneminde yatay geçiş başvurusu yapılamamaktadır. Başvuru evraklarında eksiklik olması durumunda başvurular reddedilecektir.


BAŞVURU TARİHLERİ DIŞINDA TESLİM EDİLEN EVRAKLAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR!

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik