"Üniversitemiz Senatosu' nun 26.04.2017 tarih ve 2017/07 sayılı toplantısında alınan IV nolu kararı ile 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden itibaren üniversitemiz öğrencilerinin diğer üniversitelerin yaz okullarından ders almaları kaldırılmıştır."

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik